Ledsagning

Vi på Nordisk Hemtjänst och Omsorg erbjuder barn, ungdomar, vuxna och äldre att få hjälp med att kunna delta i olika aktiviteter och bryta isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning. 
Ledsagaren anpassar sig efter dina behov och följer med på fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter, besök hos vänner, bankbesök, restaurangbesök, läkarbesök, promenader eller annat, allt enligt dina egna önskemål.
Nordisk Hemtjänst och Omsorg står för ledsagarens omkostnader som uppstår i samband med aktiviteter.

 

Avlösning

Avlösning är en service som ger dig som vårdar en anhörig i hemmet möjlighet till avlösning och egen tid för aktiviteter i eller utanför hemmet. Avlösning i hemmet innebär att en avlösare kommer hem till dig som vårdar en anhörig eller närstående och avlöser dig i omvårdnadsarbetet under en avtalad tid.

 

Ledsagning och avlösning är tjänster som vänder sig till den som beviljats ledsagar-/avlösarservice enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Har du frågor eller funderingar kring ledsagning eller avlösning får du gärna kontakta oss.