Socialt Ansvar

 

Vi på Nordisk Hemtjänst och Omsorg arbetar aktivt för att förbättra de äldres levnadsvillkor. Genom vårt arbete här hemma i Sverige skapar vi en trygg och meningsfull tillvaro för de äldre som har valt oss för att stötta och hjälpa till i deras vardag.

 

Utöver det gör vi en insats för att lyfta levnadsförhållanden för barn som har det svårt i fattiga länder.

 

Som första steg har vi valt att stödja en förskola på Sri Lanka som arbetar enligt montessori -pedagogiken där barnets behov och intressen står i centrum, dessutom jobbar de aktivt med att skapa harmoni mellan etniska grupper.