Hemtjänst

På Nordisk Hemtjänst och Omsorg erbjuder vi omvårdnad präglad av omtanke ansvar och engagemang. Vi lägger stor möda på att erbjuda personlig hemtjänst, ledsagning och avlösning med hög kvalitet på dina villkor. Ditt inflytande över insatserna är grundläggande och tillsammans upprättar vi en arbetsplan hur du önskar att hjälpen skall utföras. Alla våra insatser utgår från dig som individ. Att du bemötts med respekt, ödmjukhet och förståelse är viktigt för alla våra medarbetare.

Vi hjälper dig att göra din vardag trivsam, meningsfull och trygg genom att ha en hög personalkontinuitet, samma personal i så stor utsträckning som är möjligt ska hjälpa dig som kund. Vår viktigaste utmaning ligger i att överträffa de förväntningar du har på oss.

Personal

Nordisk Hemtjänst och omsorg har i personalen ett flertal undersköterskor samt personer som har lång erfarenhet av att jobba inom äldre- och handikappomsorg. Våra medarbetare är pålitliga och noggranna och har erfarenhet inom området samt ett stort engagemang och ett genuint intresse för att arbeta med människor.

 

Vår personal har goda kunskaper om matlagning samt tar de hänsyn till att maten är näringsrik och passar just dina önskemål och behov.
Vi har även erfaren och kompetent finskspråkig personal till våra finsktalande invånare dessutom vill vi erbjuda språklig och kulturellt anpassad omvårdnad, socialomsorg och service så stort utsträckning som möjligt till invånare med andra etniska och kulturella bakgrund.

Kontaktperson

När du har valt Nordisk Hemtjänst och omsorg som din utförare av hemtjänst utser du tillsammans med oss en kontaktperson som du alltid kan vända dig till när du undrar över något.
Utifrån ditt hemtjänstbeslut upprättar du tillsammans med din kontaktperson en handlingsplan som innehåller vilken hjälp du ska få, på vilka tider hjälpen ska utföras och vad mer som är viktigt för just dig. Kontaktpersonen kommer också att vara den som huvudsakligen hjälper dig i din vardag.

Att ansöka om hemtjänst

Du ansöker om hemtjänst hos en biståndshandläggare på din stadsdelsförvaltning eller i kommunen.
En biståndshandläggare kommer hem till dig så att ni gemensamt kan diskutera och komma överens om vilken hjälp och stöd du behöver. Sedan får du ett beslut om vilka insatser som är beviljade, och möjlighet att välja utförare som du önskar.
Just nu kan du välja oss som utförare om du bor i Stockholms stad eller i Järfälla kommun. Om du vill ansöka om hemtjänst i din kommun, ring nedanstående telefonnummer:
• Stockholms stad (Äldre direkt): 08 – 80 65 65
• Järfälla Kommun (Kundtjänst): 08 – 580 285 00

Du som redan har hemtjänst men vill byta

Om du redan i dag har hemtjänst och vill byta utförare kontaktar du din biståndshandläggare på kommunen och meddelar detta. De kontaktar såväl din gamla utförare som oss på Nordisk Hemtjänst och Omsorg och bytet sker som regel inom fem dagar. Vi kommer då ut till dig och går igenom hur du vill ha din hemtjänst utformad.
Din hemtjänstavgift påverkas inte av vem du väljer som utförare. Avgiften betalar du som vanligt direkt till kommunen.