• Nordisk Hemtjänst & Omsorg

  Tillsammans med dig skapar vi möjligheter att leva ett meningsfullt liv
  utifrån dina önskemål, behov och förutsättningar

Hemtjänst

Vi hjälper dig att göra din vardag trivsam, meningsfull och trygg

Nattpatrull

Service dygnet runt med vår egen nattpatrull

Avlösare & Ledsagare

För dig som vårdar en närstående finns vi här som avlastning

Tilläggstjänst

Storstädning • Storhandling • Ledsagning • Matlagning

Hemtjänst

På Nordisk Hemtjänst och Omsorg erbjuder vi omvårdnad präglad av omtanke, ansvar och engagemang. Vi lägger stor vikt vid att erbjuda personlig hemtjänst, ledsagning och avlösning med hög kvalitet på dina villkor. Ditt inflytande över insatserna är grundläggande och tillsammans upprättar vi en arbetsplan hur du önskar att hjälpen skall utföras. Alla våra insatser utgår från dig som individ. Att du bemöts med respekt, ödmjukhet och förståelse är viktigt för alla våra medarbetare. Vi hjälper dig att göra din vardag trivsam, meningsfull och trygg genom att ha en hög personalkontinuitet. Samma personal i så stor utsträckning som möjligt, ska hjälpa dig som kund. Vår viktigaste utmaning ligger i att överträffa de förväntningar du har på oss.

Personal

Nordisk Hemtjänst och Omsorg har i personalen ett flertal undersköterskor samt personer som har lång erfarenhet av att jobba inom äldre- och handikappomsorg. Våra medarbetare är pålitliga, noggranna och har erfarenhet inom området samt ett stort engagemang och ett genuint intresse för att arbeta med människor. Vår personal har goda kunskaper om matlagning samt tar de hänsyn till att maten är näringsrik och passar just dina önskemål och behov. Vi har erfaren och kompetent finskspråkig personal till våra finsktalande invånare. Vi vill erbjuda språklig och kulturellt anpassad omvårdnad, socialomsorg och service, i så stor utsträckning som möjligt till invånare med andra etniska och kulturella bakgrunder. Vi erbjuder vår personal olika utbildningar för att höja kvalitet på vårt arbete. 

Socialt Ansvar

Vi på Nordisk Hemtjänst och Omsorg arbetar aktivt för att förbättra de äldres levnadsvillkor. Genom vårt arbete här i Sverige skapar vi en trygg och meningsfull tillvaro för de äldre, som har valt oss för att stötta och hjälpa till i deras vardag.

Utöver det gör vi en insats för att lyfta levnadsförhållanden för barn som har det svårt i fattiga länder.

Som ett första steg har vi valt att stödja en förskola på Sri Lanka som arbetar enligt Montessori-pedagogiken där barnets behov och intressen står i centrum, dessutom jobbar de aktivt med att skapa harmoni mellan etniska grupper.

Nordisk Hemtjänst Och Omsorg

 • Tilläggstjänst

  Storstädning • Storhandling • Inköpsärenden • Ledsagning •

   Matlagning • Trädgårdshjälp • Snöskottning • Hantverkshjälp/Fixartjänster • Fönsterputs

 • Nattpatrull

  På Nordisk Hemtjänst och Omsorg kan du få service dygnet runt eftersom vi har en egen nattpatrull. Hemtjänstpersonal i vår nattpatrull utför omvårdnad kl 22.00 -07.00.

Järfällakontoret
Vasavägen 100
177 52 Järfälla
Telefon: Tel: 08-85 80 40
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kista kontoret
Nordisk Omsorg AB
Trondheimsgatan 4
164 30 Kista
Telefon: Tel: 08-85 80 40
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


orgnummer: 556848-6954

Webbdesign - Webgiant Webbyrå